Styrelse & funktionärer 2019

FO-nummer: 1463208-4


Styrelse

Ordförande: Olav 'Joffi' Eklund
Svartmunkegränd 3 A 1
20700 Åbo
ordforande(at)akensemble.net
044-2956429
Vice ordförande: Maria Engblom viceordforande(at)akensemble.net
Sekreterare: Lotta Berts sekreterare(at)akensemble.net
Kassör: Niclas Backman kassor(at)akensemble.net
Dirigent: Pia Kulla dirigent(at)akensemble.net


Funktionärer

Vicedirigent: Leena Maria Heikkola vicedirigent(at)akensemble.net
Tonbildare: (fastställs av styrelsen) tonbildare(at)akensemble.net
Sopranens stämfiskal: Regina Strandberg sopranfiskal(at)akensemble.net
Altens stämfiskal: Maria Engblom altfiskal(at)akensemble.net
Tenorens stämfiskal: Björn Holmberg tenorfiskal(at)akensemble.net
Basens stämfiskal: Ari Matikainen basfiskal(at)akensemble.net
Notarkivarie: Margita Forsblom notarkivarie(at)akensemble.net
Informatör: (fastställs av marknadsföringsgruppen) informator(at)akensemble.net
Marknadsföringsgrupp: Lena Marander Eklund
Cristel Gustafsson
Rami Huovinen
Anna Toivonen
Klubbhövding: Sofia Ulfstedt klubbis(at)akensemble.net
Vice klubbhövding: Brita Kasviviceklubbis(at)akensemble.net
Valberedning: Carola Granström
Ann-Marie Sigfrids
valberedning(at)akensemble.net

Meddela eventuella korrigeringar åt webmaster@akensemble.net